Działalność

czwartek, 05 kwietnia 2012

Do podstawowego zakresu zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, zgodnie ze statutem, należy m.in.:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej

4) popularyzacja książki i czytelnictwa

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa

6) prowadzenie działalności wydawniczej

 

 

Ilość odsłon: 2738
2012-04-16 16:52:52AktualizacjaHubert Zdziarski
2012-04-05 15:38:57AktualizacjaHubert Zdziarski
2012-04-05 13:27:14AktualizacjaHubert Zdziarski
2012-04-05 13:26:44AktualizacjaHubert Zdziarski