Ewidencje i rejestry

czwartek, 05 kwietnia 2012

Ewidencja materiałów bibliotecznych:
Księgi inwentarzowe materiałów bibliotecznych, rejestry przybytków, rejestry ubytków - forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja czytelników:
Rejestr czytelników – forma pisemna
Komputerowa ewidencja czytelników – forma elektroniczna.

Ewidencja wypożyczeń i odwiedzin
Forma pisemna i elektroniczna.

Rejestr udzielonych informacji
Forma elektroniczna

Ewidencja bibliotek objętych pomocą merytoryczną [biblioteki publiczne powiatu jasielskiego]
Forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja środków trwałych:
Księgi inwentarzowe środków trwałych o wartości poniżej i powyżej 3.500 zł – forma pisemna.
Księga inwentarzowa sprzętu komputerowego – forma pisemna
Ewidencja ilościowa dla drobnego sprzętu i wyposażenia – forma pisemna

Ewidencja zasobu archiwum zakładowego
Forma pisemna.

Rejestr zarządzeń Dyrektora MBP w Jaśle
Forma pisemna.

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Forma pisemna.

Rejestr wzorów pieczęci
Forma pisemna.

Ewidencja osobowa pracowników
Forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja wynagradzania pracowników
Forma pisemna i elektroniczna

Ewidencja umów prac zleconych i o dzieło
Forma pisemna i elektroniczna

Ilość odsłon: 3460
2012-04-17 14:26:09AktualizacjaHubert Zdziarski
2012-04-05 15:42:39AktualizacjaHubert Zdziarski
2012-04-05 13:27:38AktualizacjaHubert Zdziarski
2012-04-05 13:26:44AktualizacjaHubert Zdziarski