W chwili obecnej Biblioteka nie prowadzi procedury naboru pracowników